Інноваційний банк — Енциклопедія Сучасної України

Інноваційний банк

ІННОВАЦІ́ЙНИЙ БА́НК – грошово-кредитна установа, основними операціями якої є фінансування або кредитування інноваційної діяльності за циклом «наука–техніка–виробництво» чи окремими його етапами (стадіями) з метою підтримання науково-технічного прогресу. Інновац. діяльність вважають особливо ризикованою через непередбачуваність наслідків. І. б. надають переважно довгострок. кредити, їхні гол. ресурси – власні кошти та вклади клієнтів. В Україні деякі банки («Укрінбанк», «Укрміжвузбанк», «НТК-банк», «Південкомінбанк») повинні були діяти як інновац., проте умови розвитку укр. банків. системи не сприяли їхній спеціалізації. За кордоном фінансування та кредитування інновац. діяльності здійснюють переважно фінансово-кредитні установи небанків. типу, зокрема спеціально створювані венчурні фонди. В Україні держ. фінанс. підтримку інновацій забезпечує Держ. інновац. фонд України, який надає безвідсотк. кредити терміном до 3-х р. Інновац. фонди існують і у деяких галузях пром-сті. Загалом наявна в Україні система фінанс. підтримки інновац. діяльності залишається малоефективною.

В. І. Лазепка


Покликання на статтю