Іноземна допомога голодуючим в УСРР 1922-23 — Енциклопедія Сучасної України

Іноземна допомога голодуючим в УСРР 1922-23

ІНОЗЕ́МНА ДОПОМО́ГА ГОЛОДУ́ЮЧИМ В УСРР 1922–23 – благодійна допомога міжнародних організацій населенню УСРР під час голоду 1921–23. На відміну від РСФРР, куди іноз. гуманітарна допомога почала надходити на прохання РНК РСФРР від поч. голоду – з осені 1921, в Україні її надходження організовано лише навесні 1922, коли голод був уже в розпалі, і не на прохання владних органів, а з ініціативи іноз. філантроп. орг-цій. Про голод в УСРР заявив уряд УНР в екзилі вже восени 1921. Так, у вересні 1921 повноваж. представник УНР О. Шульгин звернувся з проханням про допомогу голодуючому укр. насел. до Ф. Нансена. Затримка надання допомоги неврожай. місцевостям УСРР зумовлювалася позицією ЦК РКП(б), зокрема упередженістю щодо розмірів та важкості голоду, а також низкою ін. політ. міркувань. Намагаючись спрямувати допомогу переважно в Поволжя, він забороняв РНК УСРР розголошувати інформацію про голод на тер. УСРР. Кер-во УСРР займало нерішучу позицію у відстоюванні інтересів укр. народу і зволікало зі зверненням про допомогу до уряду РСФРР та ін. держав, що призвело до жахливих наслідків. Першими запропонували допомогу голодуючим УСРР меноніти США (див. Американська менонітська допомога), Канади і Нідерландів. У жовтні 1921 уряд УСРР уклав угоду про допомогу з міжнар. меноніт. ком-том. У грудні того ж року аналог. угоду підписано з т. зв. місією Нансена, в січні 1922 – з Американською адміністрацією допомоги (АРА). Однак навіть після укладання відповід. угод роботі доброчин. орг-цій на рад. тер. чинилися всілякі перешкоди, оскільки влада підозрювала їх в антирад. діяльності під прикриттям доброчинності. Менонітів не пускали в УСРР до березня, АРА і місію Нансена – до травня 1922. Влітку того ж року ЦК РКП(б) зробив нову спробу заблокувати іноз. допомогу голодуючим УСРР. Під час роботи міжнар. з'їзду ком-тів і комісій допомоги голодуючим (липень 1922, Берлін) делегація РСФРР, яка була уповноважена захищати інтереси рад. респ., не повідомила учасників з'їзду про те, що голод в УСРР не подолано. Однак представники УСРР все-таки спромоглися укласти угоди з іноз. доброчин. орг-ціями – франц. Червоним Хрестом, Ком-том охорони здоров'я Ліги Націй, Т-вом допомоги нім. колоністам Чорномор. узбережжя, амер. орг-цією «Форвардс», ком-том Міжнар. робітн. допомоги (Міжробдоп), а також Американським жидівським об'єднаним розподільчим комітетом («Джойнт») та деякими ін. орг-ціями, які вийшли зі складу АРА. Уже в серпні іноз. орг-ції забезпечували харчуванням 1,8 млн жит. неврожай. губерній УСРР, тоді як комісії допомоги голодуючим при радах – 425,6 тис. Тільки 1922 іноз. орг-ції допомоги завезли в УСРР бл. 2,3 млн пудів продовольства (8 % від заг. суми пожертв, які надійшли у рад. респ. із закордону). Це майже стільки, скільки зібрала для голодуючих РСФРР й УСРР комісія допомоги голодуючим ВУЦВК. За весь час діяльності в Україні АРА надала голодуючим 180,9 млн пайків, місія Нансена – 12,2 млн, Міжробдоп – 383 тис. Допомога ін. доброчин. орг-цій була значно меншою. 1922–23 на прохання рад. уряду іноз. орг-ції надавали переважно вироб. допомогу, зокрема до квітня 1923 в УСРР завезено 250 тис. кіс, 100 плугів, 428 жниварок, 100 сортувалок, 400 віялок, 149 тракторів, 1335 коней, 500 корів, понад 15 вагонів насіння, обладнання для 15-ти сироварень та книжки із с. госп-ва для 40-а сільс. б-к. Тоді ж на кредити ЦК Допголу селяни неврожай. губерній придбали 19 молотарок, 101 сівалку, 459 плугів і 396 борін, 328 коней і 60 тракторів. Від робітн. і комуніст. партій вироб. допомогу надавали Міжробдоп і Т-во тех. допомоги Росії.

Літ.: Мовчан О. М. Іноземна допомога голодуючим УСРР: 1921–1923 рр. // УІЖ. 1989. № 10; Голод 1921–1923 років в Україні: Зб. док. і мат. К., 1993; Кульчицький С. В., Мовчан О. М. Невідомі сторінки голоду 1921–1923 рр. в Україні. К., 1993; Вони ж. Крізь московські перепони. Іноземна допомога Україні під час голоду: 1921–1923 рр. // ПЧ. 2000. № 9–10; Мовчан О. М. Іноземна допомога голодуючим УСРР 1922–23 рр. // Грані: Наук.-теор. і громад.-політ. альм. 2007. № 2(52).

О. М. Мовчан


Покликання на статтю