Іноземна філологія — Енциклопедія Сучасної України

Іноземна філологія

«ІНОЗЕ́МНА ФІЛОЛО́ГІЯ» Засн. 1964 ф-том іноз. мов Львів. ун-ту як Міжвідом. респ. збірник наук. праць, від 1990 – наук. збірник. Виходить щокварталу, матеріали друкує укр. та англ. мовами; наклад 300 прим. Розповсюджується серед наук. закладів і б-к України, низки ін. країн. Кожний 5-й вип. до 1990 присвяч. питанням класич. філології, окремі вип. – тематичні. Постійні рубрики: «Мовознавство», «Стилістика та лінгвістика тексту», «Перекладознавство й контрастивна лінгвістика», «Класична філологія», «Літературознавство», «Методика викладання іноземних мов», «Наукова хроніка». Відп. ред. – А. Паславська (від 2008).

В. Т. Сулим

Статтю оновлено: 2011

Покликання на статтю
В. Т. Сулим . Іноземна філологія // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2011. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=12327 (дата звернення: 05.08.2021)