Іноземні мови — Енциклопедія Сучасної України

Іноземні мови

«ІНОЗЕ́МНІ МО́ВИ» – науково-методичний журнал. Засн. 1994 Київ. лінгвіст. ун-том і вид-вом «Ленвіт». Виходить 4 рази на рік, друкує матеріали укр., рос., англ., нім., франц. та іспан. мовами; наклад 2,5 тис. прим. Висвітлює актуал. проблеми сучас. методики викладання іноз. мов у різних типах навч. закладів. Рубрики: «Запрошуємо до дискусії», «Навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах», «Навчання іноземних мов у вищих навчальних закладах», «Навчання іноземних мов дошкільнят і молодших школярів», «Зарубіжна методика», «Самоосвіта вчителя іноземної мови», «Сторінка старшокласника», «Інформація Ради Європи», «Консультації. Рецензії. Огляди», «Творчість наших читачів». Додаток – «Бібліотечка журналу “Іноземні мови”». Гол. ред. – С. Ніколаєва (від 1994).

О. Б. Бігич

Статтю оновлено: 2011

Покликання на статтю
О. Б. Бігич . Іноземні мови // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2011. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=12328 (дата звернення: 29.07.2021)