Іноземні мови в навчальних закладах — Енциклопедія Сучасної України

Іноземні мови в навчальних закладах

«ІНОЗЕ́МНІ МО́ВИ В НАВЧА́ЛЬНИХ ЗА́КЛАДАХ» – науково-методичний журнал. Засн. 2002 у Києві Мін-вом освіти і науки України, держ. вид-вом «Пед. преса». Виходить 6 разів на рік; наклад 2,5 тис. прим. Признач. для вчителів іноз. мов заг.-осв. навч. закладів. Друкує матеріали англ., нім., франц., іспан., польс. та ін. мовами, що вивчають у заг.-осв. навч. закладах України; подає інформацію про специфіку викладання іноз. мови у молодшій, серед., старшій та ВШ. Знайомить з новими підручниками, метод. напрацюваннями, досвідом роботи пров. світ. центрів викладання мов; містить поради щодо оформлення кабінетів, культурол. і країнознавчу інформацію. Рубрики: «Методологія та пріоритети», «Стратегічні документи», «Урок іноземної», «Полілог культур», «Сторінка науковця», «З потоку життя». Розповсюджується у всіх регіонах України. Гол. ред. – Ю. Кузнецов (від 2002), голова редакц. ради – Г. Крючков (від 2002).

І. В. Красуцька


Покликання на статтю