Інструментальний світ — Енциклопедія Сучасної України

Інструментальний світ

«ІНСТРУМЕНТА́ЛЬНИЙ СВІТ» – квартальник. Засн. 1997 Наук.-технол. алмазним концерном «АЛКОН» НАНУ (Київ). Матеріали друкує укр. та рос. мовами; наклад 1000 прим. Розповсюджується в Україні, РФ, ін. країнах СНД. Інформує про розробки у галузі сучас. інструментал. пром-сті, про конф., виставки, патентування, сертифікацію продукції, наук., тех. та комерц. пропозиції. Рубрики: «Проблеми галузі. Аналітичні огляди», «Сучасні інструментальні матеріали, інструменти. Технології механічної обробки. Зносостійкі покриття. Зміцнення інструменту. Виробничий досвід інструментальників», «Інтелектуальна власність. Інновації та інвестиції. Фонди», «Інформаційні технології», «Науково-технічна, виробнича, довідкова, комерційна, рекламна інформація». Гол. ред. – М. Новиков (від 1997).

К. З. Гордашник


Покликання на статтю