Інтегративна антропологія — Енциклопедія Сучасної України

Інтегративна антропологія

«ІНТЕГРАТИ́ВНА АНТРОПОЛО́ГІЯ» – журнал. Засн. 2001 Одес. мед. ун-том. Виходить двічі на рік; статті друкує укр., рос. та англ. мовами; наклад 150 прим. Висвітлює філос. проблеми біології та медицини, місце й роль людини в сусп-ві та довкіллі. Рубрики: «Лекції Нобелівських лауреатів», «Методологія інтегративних процесів», «Онто- і філогенез», «Генетичні аспекти біології та медицини», «Клонування: медицина, етика, право», «Репродукція: медичні, етичні і соціальні проблеми», «Проблеми біоетики», «Патологічні стани і сучасні технології», «Інтелект: проблеми формування та розвитку», «Соціальні та екологічні аспекти існування людини», «Людина і суспільство», «Філософські проблеми геронтології та педіатрії», «Людина і Всесвіт», «Життя і смерть: єдність та протиріччя». Гол. ред. – В. Запорожан (від 2001).

В. Й. Кресюн

Статтю оновлено: 2011

Покликання на статтю
В. Й. Кресюн . Інтегративна антропологія // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2011. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=12383 (дата звернення: 05.08.2021)