Інтегровані технології та енергозбереження — Енциклопедія Сучасної України

Інтегровані технології та енергозбереження

«ІНТЕГРО́ВАНІ ТЕХНОЛО́ГІЇ ТА ЕНЕРГОЗБЕРЕ́ЖЕННЯ» – щоквартальний науково-практичний журнал. Видається від 1998 у Харкові, статті друкує укр. та рос. мовами; наклад 300 прим. Засн. – Нац. тех. ун-т «Харків. політех. ін-т». Подає аналіз розвитку енергетики і сучас. методів енергозбереження, висвітлює питання та проблеми сучас. енергетики, енерготехнології енергоєм. галузей пром-сті, нетрадиц. енергетики, ресурсозбереження; розглядає питання моделювання процесів пром. обладнання, процеси та обладнання різноманіт. галузей пром-сті (хім., харч., комунал. енергетики, мед. обладнання тощо); питання автоматизов. систем упр. та обробки інформації, тепло- та масообмінні процеси й обладнання спец. техніки; проблеми електроенергетики та енергет. менеджменту; приділяє увагу проблематиці охорони довкілля, перспективам конверсії пром. та побут. відходів. Рубрики: «Енергетика технології та енергозбереження», «Моделювання процесів промислового обладнання», «Інтегровані технології промисловості», «Системи управління та обробки інформації». Розповсюджується в Україні, РФ, Великій Британії, Чехії. Гол. ред. – Л. Товажнянський (від 1999).

К. О. Горбунов


Покликання на статтю