Інтелект ХХІ — Енциклопедія Сучасної України

Інтелект ХХІ

«ІНТЕЛЕ́КТ ХХІ» – науковий журнал. Засн. 2006 у Донецьку Ін-том проблем конкуренції. Виходить 6 разів на рік. Статті друкує укр., рос., англ. мовами. Матеріали присвяч. висвітленню результатів наук. екон. досліджень. Рубрики: «Світова економіка та міжнародні відносини», «Національна економіка», «Інвестиційно-інноваційна діяльність», «Облік і аудит», «Бізнес та інтелектуальний капітал», «Екологічні проблеми». Гол. ред. – С. Гуткевич (від 2009).

В. Є. Новицький

Статтю оновлено: 2011

Покликання на статтю
В. Є. Новицький . Інтелект ХХІ // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2011. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=12387 (дата звернення: 28.07.2021)