Інтелект. Особистість. Цивілізація — Енциклопедія Сучасної України

Інтелект. Особистість. Цивілізація

«ІНТЕЛЕ́КТ. ОСОБИ́СТІСТЬ. ЦИВІЛІЗА́ЦІЯ» – збірник наукових праць. Засн. 2003 Донец. ун-том економіки і торгівлі. Виходить двічі на рік; наклад 500 прим. Матеріали друкує укр., рос., англ. мовами. Висвітлює питання умов формування особистості, способи вирішення проблем стабілізації громад. процесів та функціонування сучас. цивілізації, прискорення соц. розвитку і методів вирішення глобал. проблем. Гол. ред. – О. Шубін (від 2003).

К. М. Узбек


Покликання на статтю