Інтелектуальної власності Науково-дослідний інститут НАПрНУ — Енциклопедія Сучасної України

Інтелектуальної власності Науково-дослідний інститут НАПрНУ

ІНТЕЛЕКТУА́ЛЬНОЇ ВЛА́СНОСТІ Науково-дослідний інститут НАПрНУ – науково-дослідна установа, що вивчає проблеми охорони та захисту прав на об’єкти інтелектуальної власності. Засн. 2001 у Києві. Нині у його структурі діють відділи пром. власності (сектори патент. права та комерц. позначень), автор. права і суміж. прав (сектори автор. права й суміж. прав), екон.-правовий відділ (сектори економіки та оцінки прав, використання та передачі прав інтелектуал. власності), центр експерт. дослідж. (відділ узагальнення експерт. та судової практики), лаб. правового забезпечення розвитку науки і технологій. Основні напрями наук. досліджень: розроблення наук.-методол. підходів до удосконалення норматив. забезпечення процедури надання правової охорони об’єктам автор. права та права пром. власності; підвищення ефективності захисту порушених прав і закон. інтересів власників об’єктів інтелектуал. власності. На штат. посадах і за сумісництвом в Ін-ті працюють 78 н. с., зокрема 2 акад. і 2 чл.-кор. НАПрНУ, 1 чл.-кор. НАНУ, 6 д-рів і 24 канд. н. Серед них – О. Орлюк, О. Бутник-Сіверський, О. Дорошенко, Б. Прахов, О. Штефан, В. Дроб’язко, Л. Работягова. Видає ж. «Теорія і практика інтелектуальної власності», зб. наук. праць «Питання інтелектуальної власності». Перший дир. – О. Святоцький (2001–05), від 2005 – О. Орлюк.

В. І. Нежиборець

Статтю оновлено: 2011

Покликання на статтю
В. І. Нежиборець . Інтелектуальної власності Науково-дослідний інститут НАПрНУ // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2011. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=12393 (дата звернення: 05.08.2021)