Интродукция и акклиматизация растений — Енциклопедія Сучасної України

Интродукция и акклиматизация растений

«ИНТРОДУ́КЦИЯ И АККЛИМАТИЗА́ЦИЯ РАСТЕ́НИЙ» – збірник наукових праць. Засн. 1970 Донец. ботан. садом АН УРСР. Виходив до 1999. Перший вип. видано під назвою «Интродукция растений и зеленое строительство в Донбассе». Того ж року перейменов. у «Зеленое строительство в степной зоне УССР»; 1972–75 мав назву «Інтродукція та експериментальна екологія рослин»; 1975–83 – «Інтродукція та акліматизація рослин на Україні». Видавався щороку. Наклад 300 прим. Висвітлював особливості рослин. покриву Донбасу, закономірності формування природ. фітоценозів, фізіологію стійкості рослин в умовах пром. регіону, проблеми інтродукції й акліматизації, боротьби з захворюваннями і шкідниками рослин, охорони фітогенофонду. Відп. ред. – Р. Бурда (1994–99).

О. З. Глухов

Статтю оновлено: 2011

Покликання на статтю
О. З. Глухов . Интродукция и акклиматизация растений // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2011. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=12431 (дата звернення: 16.10.2021)