Інфекційні хвороби — Енциклопедія Сучасної України

Інфекційні хвороби

«ІНФЕКЦІ́ЙНІ ХВОРО́БИ» – науково-практичний журнал. Засн. 1995 з ініціативи М. Андрейчина (гол. ред.) Терноп. мед. академією (видавець; нині ун-т), НДІ проблем людини (Тернопіль), Київ. НДІ епідеміології та інфекц. хвороб. Виходить щокварталу. Наклад 500 прим. Інформує лікарів і науковців про найновіші досягнення у галузі мед. інфектології, досвід і перспективи боротьби з інфекц. хворобами. Серед рубрик – «Передова стаття», «Оригінальні дослідження», «Огляди та лекції», «Дискусії та роздуми».

В. С. Копча


Покликання на статтю