Інформації та техніко-економічних досліджень металургії Український науково-дослідний інститут (Укрметалургінформ) — Енциклопедія Сучасної України

Інформації та техніко-економічних досліджень металургії Український науково-дослідний інститут (Укрметалургінформ)

ІНФОРМА́ЦІЇ ТА ТЕ́ХНІКО-ЕКОНОМІ́ЧНИХ ДОСЛІ́ДЖЕНЬ МЕТАЛУ́РГІЇ Український науково-дослідний інститут (Укрметалургінформ) – галузева установа, основною спеціалізацією якої є провадження техніко-економічних досліджень гірничо-металургійного комплексу України. Розташ. у Дніпропетровську. Свою історію веде від Центр. бюро тех. інформації Мін-ва чорної металургії УРСР (створ. у 1950-х рр.). Від 1970 – Центр. бюро наук.-тех. інформації та пропаганди, від 1985 – Центр. бюро наук.-тех. інформації. Воно координувало роботу відділів наук.-тех. інформації підпр-в чорної металургії України. У 2-й пол. 1980-х рр. введено у склад Центр. ін-ту наук.-тех. інформації «Чорметінформація» (Москва) як укр. філія, яку очолив В. Вишинський (до 1990). Від 1991 – НДІ з сучас. назвою. Від 1998 – ВАТ, від 2003 – ТОВ. Укрметалургінформ забезпечує інформ. підтримку нових напрямів розвитку металургії України, бере участь у наук.-тех. супроводженні Нац. програм розвитку гірн.-металург. комплексу України. Співпрацює з Укр. ін-том наук.-тех. і екон. інформації (Київ), ВАТ «Чорметінформація» (Москва), Ін-том чорної металургії НАНУ, Нац. металург. академією України, ін-том «Укрдіпромет» (усі – Дніпропетровськ), найбільшими металург., коксохім., труб., вогнетрив. підпр-вами України та зарубіжжя. Ін-т організовує наук.-тех. семінари, міжнар. конф., виступає інформ. спонсором низки вітчизн. і закордон. виставок з металургії, гірн. справи, машинобудування. Засн. Асоц. н.-д. ін-тів гірн.-металург. комплексу України «НАПРО». Від 1960 видає ж. «Металлургическая и горнорудная промышленность». Дир. – А. Гриньов (від 1991).

О. А. Данченко


Покликання на статтю