Інформаційне суспільство — Енциклопедія Сучасної України

Інформаційне суспільство

«ІНФОРМАЦІ́ЙНЕ СУСПІ́ЛЬСТВО» – науковий журнал. Засн. 2004 Ін-том журналістики Київ. ун-ту. Виходить двічі на рік укр. мовою; наклад 500 прим. Висвітлює заг. проблеми розвитку інформ. сусп-ва, питання соц. комунікацій. Рубрики: «Проблеми реклами та зв'язків із громадськістю», «Актуальні проблеми масових комунікацій», «Розвиток інформаційного суспільства». Гол. ред. – В. Іванов (від 2004).

В. В. Різун


Покликання на статтю