Інформаційний бюлетень Всеукраїнського комітету спілки робітників мистецтв — Енциклопедія Сучасної України

Інформаційний бюлетень Всеукраїнського комітету спілки робітників мистецтв

«ІНФОРМАЦІ́ЙНИЙ БЮЛЕТЕ́НЬ ВСЕУКРАЇ́НСЬКОГО КОМІТЕ́ТУ СПІ́ЛКИ РОБІТНИКІ́В МИСТЕ́ЦТВ» Засн. 1926 у Харкові рос. мовою як «Бюллетень Всеукраинского центрального правления Союза работников искусств», від № 6 1928 до 1931 видавали укр. мовою раз (інколи двічі) на місяць як «Інформаційний бюлетень Всеукраїнського комітету Спілки робітників мистецтв». Наклад 500–1000 прим. Друкували інформ. та інструктивні матеріали з питань культури, мист-ва: фінанс. стан Спілки, витяги з резолюцій пленумів ВЦРПС, резолюції на доповіді кер., плани й звіти роботи, постанови, директиви та роз'яснення ВУКу, матеріали ЦК Робмис. Рубрики: «Из деятельности президиума ЦП», «Союзная жизнь», «Циркуляры ЦП», «Информация, справки, разъяснения: руководящие материалы вышестоящих организаций», «Извещения». 1930–31 не у всіх числах виокремлено рубрики, серед них – «Матеріали ЦК», «Роз'яснення ВУКу», «Директиви ВУКу», «Повідомлення», «До відома організацій».

Н. І. Полянська


Покликання на статтю