Інформаційний бюлетень Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України — Енциклопедія Сучасної України

Інформаційний бюлетень Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

«ІНФОРМАЦІ́ЙНИЙ БЮЛЕТЕ́НЬ МІНІСТЕ́РСТВА РЕГІОНА́ЛЬНОГО РО́ЗВИТКУ, БУДІВНИ́ЦТВА ТА ЖИТЛО́ВО-КОМУНА́ЛЬНОГО ГОСПОДА́РСТВА УКРАЇ́НИ» – офіційне видання з питань будівництва і архітектури. Виходить у Києві щомісяця укр. мовою. Засн. у квітні 1994 як «Інформаційний бюлетень Державного комітету України у справах містобудування і архітектури». Назва вид. змінювалася відповідно до змін назви Ком-ту (від 2007 – Мін-ва). Видавець – держ. підпр-во «Укрархбудінформ». Наклад 700–800 прим. Серед рубрик – «Накази», «Постанови», «Рішення науково-технічної ради», «Зареєстровано в Мін'юсті», «Кадрові питання», «Книжковий світ у Гостинному дворі», «Рішення комісії (Мінрегіонбуду та Президії Академії будівництва України)», «Інформація для підвідомчих організацій», «Держбуд презентує», «Держбуд роз'яснює», «У базових організаціях Держбуду».

Д. О. Мироненко


Покликання на статтю