Інформаційний бюлетень українського міжнародного комітету з питань науки і культури при НАНУ — Енциклопедія Сучасної України

Інформаційний бюлетень українського міжнародного комітету з питань науки і культури при НАНУ

«ІНФОРМАЦІ́ЙНИЙ БЮЛЕТЕ́НЬ УКРАЇ́НСЬКОГО МІЖНАРО́ДНОГО КОМІТЕ́ТУ З ПИТА́НЬ НАУ́КИ І КУЛЬТУ́РИ ПРИ НАНУ» Виходив 1992–2003 у Києві (до 1995 – як «Інформаційний бюлетень Комітету науки і культури для зв'язків з українцями за кордоном при Академії наук України») двічі на рік (усього 16 чисел) укр. мовою (окремі матеріали – англ. мовою); наклад 80–150 прим. Друкував постанови Президії НАНУ, інформацію про діяльність Ком-ту, зокрема плани, звіти і протоколи засідань та круглих столів, тези наук. конф., огляди проектів; а також результати оригін. українознав. дослідж. Уміщував вітання ювілярам, некрологи, довідк. інформацію. Ред. – М. Железняк (1993–96), від 1997 – І. Ізотова.

Л. В. Рябець


Покликання на статтю