Інформаційних технологій і засобів навчання Інститут НАПНУ — Енциклопедія Сучасної України

Інформаційних технологій і засобів навчання Інститут НАПНУ

ІНФОРМАЦІ́ЙНИХ ТЕХНОЛО́ГІЙ І ЗА́СОБІВ НАВЧА́ННЯ Інститут НАПНУ – провідна наукова установа України зі створення, впровадження та застосування програмних і технічних засобів навчання й інформаційно-комунікаційних технологій у системі освіти. Засн. 1999 у Києві як Ін-т засобів навч. АПНУ; від 2006 – сучасна назва. У структурі Ін-ту – відділи інформатизації навч.-вихов. закладів, лаборатор. комплексів засобів навч., дослідж. і проектування навч. середовища, електрон. інформ. ресурсів і мереж. технологій, комп'ютерно-орієнтованих систем навч. і дослідж., а також інформ.-аналіт. відділ пед. інновацій. Наук. дослідження: створення і застосування в навч. закладах України новіт. засобів навч. з різних дисциплін, інформ.-комунікац. технологій, комп'ютер. програм навч. призначення, інтернет-сайтів, інтернет-порталів та ін. електрон. засобів; систем електрон. дистанц. навч., засобів дистанц. аудіо- і відеотелекомунікацій, мультимедій. та комп'ютер. інтерактив. засобів навч., засобів відображення і презентації електрон. даних; автоматиз. моделювал., експерт. і віртуал. навч. систем; нових і типових арх-р навч. комп'ютер. комплексів і комплектів, складу й структури їхнього заг.-систем. та приклад. програмно-апаратного забезпечення; автоматиз. систем тестового оцінювання впливу новіт. засобів навч. та інформ.-комунікац. технологій на результати навч. діяльності. В Ін-ті працюють 69 н. с., з них 6 д-рів та 11 канд. н. Серед відомих вчених – В. Биков (дир. від 1999), М. Жалдак, М. Шут, С. Величко.

О. М. Спірін, В. М. Дем'яненко


Покликання на статтю