Інформаційні ресурси — Енциклопедія Сучасної України

Інформаційні ресурси

ІНФОРМАЦІ́ЙНІ РЕСУ́РСИінформація, представлена у формі для зберігання, накопичення, оброблення та використання. Як об'єкти зберігання знань І. р. одночасно слугують вихідними даними для формування нових знань, які також можуть бути представлені у формі І. р. Використання І. р. передбачає можливість їх інтерпретації і людиною, і комп'ютер. програмами. І. р. зберігають в архівах, б-ках (зокрема й електрон.), музеях, на серверах інформ. систем за попередньо здійсненим описом (каталогізацією) задля полегшення їх пошуку, визначення галузі застосування тощо. Електронні І. р. зберігають, як правило, на жорстких та оптичних дисках, компактність яких, здатність зберігати великі обсяги даних, а головне швидкодія та зручність роботи з ними зумовили наприкінці 20 – на поч. 21 ст. переведення в електронну форму багатьох І. р. Нині електронні форми І. р. (зокрема енциклопедії, книги) інтенсивно витісняють донедавна традиційні. Завдяки Нац. програмі інформатизації України (1998) різноманітні І. р. стають дедалі доступнішими, зокрема в мережі Інтернет. У сучас. сусп-ві І. р. за значенням прирівнюють до трудових, енергет. та ін. ресурсів держави і розцінюють як нац. надбання.

В. В. Тарасюк, Р. П. Судик


Покликання на статтю