Інформаційні системи, механіка та керування — Енциклопедія Сучасної України

Інформаційні системи, механіка та керування

«ІНФОРМАЦІ́ЙНІ СИСТЕ́МИ, МЕХА́НІКА ТА КЕРУВА́ННЯ» – науково-технічний збірник. Засн. 2008 Нац. тех. ун-том України «Київ. політех. ін-т». Виходить двічі на рік; наклад 100 прим. Матеріали друкує рос., укр., англ. мовами. Висвітлює питання використання систем і приладів вимірювання об'єктів та швидкості руху, оброблення й передавання інформації, систем і засобів керування рухомими об'єктами. Розділи: «Інформаційні системи», «Механіка», «Керування». Гол. ред. – О. Збруцький (від 2008).

О. М. Алексейчук


Покликання на статтю