Інформаційні технології і системи — Енциклопедія Сучасної України

Інформаційні технології і системи

«ІНФОРМАЦІ́ЙНІ ТЕХНОЛО́ГІЇ І СИСТЕ́МИ» – науково-технічний журнал. Засн. 1997 Держ. НДІ інформ. інфраструктури Держкомзв’язку та інформатизації України і НАНУ. Виходить у Львові двічі на рік, матеріали друкує укр., англ. та рос. мовами; наклад 800 прим. Висвітлює теор., прикладні й тех. аспекти створення і використання інформ. технологій для моделювання та прогнозування складних фіз. процесів і природ. явищ, вироб.-технол., екон., соц., екол. проблем, систем інформ. забезпечення сусп-ва. Розділи: «Проблеми інформаційної інфраструктури та інформаційних ресурсів», «Математичне і комп’ютерне моделювання та прогнозування фізичних процесів, природних явищ», «Теорія сигналів, передача, обробка та зберігання інформації», «Управління фізичними об’єктами і технічними системами», «Космічні інформаційні технології та системи», «Системи інформаційного забезпечення суспільства». Гол. ред. – В. Грицик (від 1997).

Ю. В. Опотяк

Статтю оновлено: 2011

Покликання на статтю
Ю. В. Опотяк . Інформаційні технології і системи // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2011. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=12477 (дата звернення: 09.05.2021)