Інформаційні технології і системи — Енциклопедія Сучасної України

Інформаційні технології і системи

«ІНФОРМАЦІ́ЙНІ ТЕХНОЛО́ГІЇ І СИСТЕ́МИ» – науково-технічний журнал. Засн. 1997 Держ. НДІ інформ. інфраструктури Держкомзв'язку та інформатизації України і НАНУ. Виходить у Львові двічі на рік, матеріали друкує укр., англ. та рос. мовами; наклад 800 прим. Висвітлює теор., прикладні й тех. аспекти створення і використання інформ. технологій для моделювання та прогнозування складних фіз. процесів і природ. явищ, вироб.-технол., екон., соц., екол. проблем, систем інформ. забезпечення сусп-ва. Розділи: «Проблеми інформаційної інфраструктури та інформаційних ресурсів», «Математичне і комп'ютерне моделювання та прогнозування фізичних процесів, природних явищ», «Теорія сигналів, передача, обробка та зберігання інформації», «Управління фізичними об'єктами і технічними системами», «Космічні інформаційні технології та системи», «Системи інформаційного забезпечення суспільства». Гол. ред. – В. Грицик (від 1997).

Ю. В. Опотяк


Покликання на статтю