Іохвідов Йосип Семенович — Енциклопедія Сучасної України

Іохвідов Йосип Семенович

ІОХВІ́ДОВ Йосип Семенович (20. 08. 1919, Одеса – 01. 07. 1984, м. Воронеж, РФ) – математик. Д-р фіз.-мат. н. (1967), проф. (1968). Учасник 2-ї світ. війни. Бойові нагороди. Закін. Одес. ун-т (1941). Учень М. Крейна. Працював в Одес. ін-ті інж. мор. флоту (1949); нач. каф. вищої математики Владивостоц. вищого мореплав. уч-ща (Примор. край, РФ, 1950–54); зав. каф. вищої математики Одес. інж.-буд. ін-ту (1954–67); проф. каф. матем. аналізу Воронез. ун-ту (1968–84). Наук. дослідж. присвяч. питанням геометрії та теорії операторів у просторах з індефініт. метрикою, алгебраїч. теорії ганкельових і тепліцевих матриць та форм.

Пр.: К теории неопределенных теплицевых форм // Докл. АН СССР. 1955. Т. 101, № 2; Генкелевы и теплицевы матрицы и формы: Алгебр. теория. Москва, 1974; Линейные операторы в пространствах с индефинитной метрикой и их приложения // ИНТ. Матем. анализ. 1979. Т. 17 (співавт.); Introduction to the Spectral Theory of Operators in Spaces with an Indefinite Metric. Berlin, 1982 (співавт.); Основы теории линейных операторов в пространствах с индефинитной метрикой. Москва, 1986 (співавт.).

Літ.: Иосиф Семенович Иохвидов: Некролог // УМН. 1985. Т. 40, № 6.

В. І. Горбачук


Покликання на статтю