Ірклей Валерій Михайлович — Енциклопедія Сучасної України

Ірклей Валерій Михайлович

ІРКЛЕ́Й Валерій Михайлович (04. 02. 1941, м. Станіслав, нині Івано-Франківськ) – хімік-технолог. Д-р тех. н. (1996), проф. (2001). Держ. премія України у галузі н. і т. (2007). Держ. нагороди. Закін. Київ. ін-т легкої пром-ті (1963), де від 2000 й працює (нині ун-т технологій та дизайну; проф. каф. технології полімерів і хім. волокон). 1963–2002 – в Укр. НДІ штуч. волокна з дослід. вироб-вом (Київ): 1966–82 – зав. лаб. гідратцелюлоз. плівок і оболонок, 1982–87 – зав. відділу целюлоз. плівок і оболонок, 1987–91 – заст. дир. з наук. роботи, 1991–2002 – дир. Наук. діяльність присвячена створенню та впровадженню у вироб. практику сучас. технології вироб-ва нового покоління віскоз. волокон і ниток.

Пр.: Реалізація новітніх технологій виробництва віскозних текстильних ниток різноманітного асортименту // Вісн. Київ. ун-ту технологій та дизайну. 2003. № 1; Дослідження факторів, що впливають на рівномірність фарбування віскозних текстильних ниток // Проблемы легкой и текстил. пром-сти Украины. 2004. № 1(8); Полимеры и полимерные материалы, синтез, строение, структура, свойства. Москва, 2005; Високотехнологічні конкурентоспроможні і екологічно орієнтовані волокнисті матеріали та вироби з них. К., 2007 (усі – співавт.).

Т. І. Лелякова

Статтю оновлено: 2011

Покликання на статтю
Т. І. Лелякова . Ірклей Валерій Михайлович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2011. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=12613 (дата звернення: 09.05.2021)