Искусство въ Южной Россіи. Графика. Живопись. Художественная промышленность — Енциклопедія Сучасної України

Искусство въ Южной Россіи. Графика. Живопись. Художественная промышленность

«ИСКУ́ССТВО ВЪ Ю́ЖНОЙ РОССІ́И. ГРА́ФИКА. ЖИ́ВОПИСЬ. ХУДО́ЖЕСТВЕННАЯ ПРОМЫ́ШЛЕННОСТЬ» – журнал. Виходив 1909–14 у Києві щомісяця рос. мовою. Засн. під назвою «Искусство и печатное дѣло», 1911–12 – «Искусство. Живопись. Графика. Художественная печать». Ред.-видавець – В. Кульженко. Висвітлював питання образотвор. мист-ва й арх-ри, зокрема приділяв увагу історії укр. мист-ва, дослідж. худож. традицій укр. народу, засн. в Україні мист. школам, майстерням, фотостудіям. Із виданням співпрацювали В. Брюсов, М. Врубель, Ф. Ернст, П. Мартинович, О. Новицький та ін.

Л. М. Гутник

Статтю оновлено: 2011

Покликання на статтю
Л. М. Гутник . Искусство въ Южной Россіи. Графика. Живопись. Художественная промышленность // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2011. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=12734 (дата звернення: 16.10.2021)