Історико-літературний журнал — Енциклопедія Сучасної України

Історико-літературний журнал

«ІСТО́РИКО-ЛІТЕРАТУ́РНИЙ ЖУРНА́Л» Засн. 1995 Одес. ун-том. Виходить укр. мовою 1–2 рази на рік; наклад 300 прим. Висвітлює проблеми істор. і філол. наук, значну увагу приділяє дослідж. з історії, літ-ри, мист-ва Причорномор'я. Серед рубрик – «Студії новітньої літератури», «Одесика», «Студії літератури ХХ століття», «Медієвістичні студії». Відп. ред. – Н. Малютіна (від 2009).

О. П. Делі


Покликання на статтю