Історичний архів — Енциклопедія Сучасної України

Історичний архів

«ІСТОРИ́ЧНИЙ АРХІ́В» – збірник наукових праць. Засн. 2008 Чорномор. ун-том (Миколаїв) та Ін-том укр. археографії та джерелознавства НАНУ (Київ). Розповсюджується на тер. України, РФ, Польщі, Угорщини, Латвії. Матеріали публікує укр., рос., польс., англ. мовами; заг. наклад 100 прим. Висвітлює актуал. проблеми історії України, методології істор. досліджень, а також історії науки й освіти; друкує джерелознавчі та історіогр. праці. Рубрики: «Джерелознавство», «Історіографія», «Історія України», «Міжнародні відносини», «Всесвітня історія». Гол. ред. – П. Сохань.

Є. Г. Сінкевич


Покликання на статтю