Історичні дослідження. Історія зарубіжних країн — Енциклопедія Сучасної України

Історичні дослідження. Історія зарубіжних країн

«ІСТОРИ́ЧНІ ДОСЛІ́ДЖЕННЯ. ІСТО́РІЯ ЗАРУБІ́ЖНИХ КРАЇ́Н» – республіканський міжвідомчий збірник наукових праць. Виходив 1975–89 у Києві один раз на рік як друк. орган Ін-ту історії АН УРСР (загалом 15 вип.). Відображав результати його н.-д. роботи, зокрема відділу історії і міжнар. відносин соціаліст. країн, а також ВНЗів УРСР. Висвітлював актуал. та малодослідж. проблеми всесвіт. історії, міжнар. зв'язків України. Значну увагу автори приділяли внутр. історії зарубіж. країн; істор. зв'язкам і співроб-ву України з країнами Центр. і Пд.-Сх. Європи, переважно в плані їхніх сусп.-політ., екон., наук. і культур. відносин; зовн.-політ. діяльності УРСР. Розглядав питання становлення та розвитку контактів між твор. спілками й громад. орг-ціями, міжнар. руху споріднених областей та міст-побратимів зарубіж. країн, проблеми розвитку міжнар. робітн. і нац.-визв. рухів у європ. державах, рев. процесу в країнах Африки й Лат. Америки. Хронологічно дослідж. охоплювали період від найдавніших часів до кін. 1980-х pp. Окремий розділ присвяч. джерелознав. та історіогр. проблемам.

Н. В. Кривець


Покликання на статтю