Історіографічні та джерелознавчі проблеми історії України — Енциклопедія Сучасної України

Історіографічні та джерелознавчі проблеми історії України

«ІСТОРІОГРАФІ́ЧНІ ТА ДЖЕРЕЛОЗНА́ВЧІ ПРОБЛЕ́МИ ІСТО́РІЇ УКРАЇ́НИ» – збірник наукових праць. Засн. 1975 Дніпроп. ун-том. Виходить укр. мовою як щорічник; наклад 150 прим. Висвітлює новітні теор.-методол. підходи до істор. дослідж. із проблем вітчизн. і зарубіж. минулого; сучасні концепції історіогр., джерелознав. та інтелектуал. простору; методики евристики й вивчення докум. та наратив. джерел. Осн. рубрики: «Історіографія», «Джерелознавство», «Спеціальні історичні дисципліни», «Архівознавство». Гол. ред. – А. Болебрух (від 1994).

В. І. Воронов

Статтю оновлено: 2011

Покликання на статтю
В. І. Воронов . Історіографічні та джерелознавчі проблеми історії України // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2011. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=12817 (дата звернення: 09.05.2021)