Історія і культура Придніпров’я: невідомі та маловідомі сторінки — Енциклопедія Сучасної України

Історія і культура Придніпров’я: невідомі та маловідомі сторінки

«ІСТО́РІЯ І КУЛЬТУ́РА ПРИДНІПРО́В'Я: НЕВІДО́МІ ТА МАЛОВІДО́МІ СТОРІНКИ́» – науковий щорічник. Засн. 2004 у Дніпропетровську Нац. гірн. ун-том. Матеріали публікує укр. мовою; наклад 100 прим. Висвітлює питання регіон. історії. Рубрики: «З історії суспільно-політичних процесів», «З історії повсякдення», «З історії освіти й літератури», «Музеєзнавство і архівознавство», «Сторінка молодого дослідника», «Рецензії», «Некрологи». Гол. ред. – Г. Швидько.

Б. О. Галь


Покликання на статтю