Історія України. Маловідомі імена, події, факти — Енциклопедія Сучасної України

Історія України. Маловідомі імена, події, факти

«ІСТО́РІЯ УКРАЇ́НИ. МАЛОВІДО́МІ ІМЕНА́, ПОДІ́Ї, ФА́КТИ» – науковий збірник. Засн. 1996 у Києві відділом регіон. проблем історії України Ін-ту історії України НАНУ. Виходить раз на рік укр. мовою; наклад 300 прим. Осн. розділи: «Державний терор як засіб здійснення тиску в УСРР–УРСР», «Особа в історії», «Історіографічні дослідження». Друкує наук. розробки з регіон. проблем історії України, питань формування та функціонування тоталітар. системи в Україні 1920–80-х рр.; історіогр. і джерелознавчі дослідж. з проблем держ. терору в УСРР–УРСР; статті про еволюцію поглядів вищого парт.-держ. кер-ва СРСР та УРСР стосовно принципів держ. упр. респ.; механізми здійснення держ. терору, його регіон. особливості; діяльність органів держ. безпеки, функціонування наук. і твор. установ в умовах ідеол. тиску та політ. цензури; форми й методи переслідування інакомислячих, дисидентів, віруючих; проблеми реабілітації постраждалих і жертв політ. репресій. Гол. ред. – П. Тронько (від 1996).

Р. Ю. Подкур


Покликання на статтю