Ільїн Олександр Львович — Енциклопедія Сучасної України

Ільїн Олександр Львович

ІЛЬЇ́Н Олександр Львович (26. 04. 1956, м. Верхньодніпровськ Дніпроп. обл. – 09. 11. 2020, м. Пінськ, Білорусь) – літературознавець, публіцист, математик, громадський діяч. Чоловік О. Ігнатюк. Канд. фіз.-мат. н. (1985). Закін. мех.-мат. ф-т Дніпроп. ун-ту (1977). Працював у Брест. (1977–86), Мозир. (Гомел. обл., 1986–89; обидва – Білорусь), Глухів. (Сум. обл., 1989–97) пед. ін-тах, Брест. ун-ті (1997–2000), Білорус. ун-ті транспорту (м. Гомель, 2000–03); зав. каф. вищої математики Пінс. вищого банків. коледжу (2003–06); від 2006 – доц. Поліс. ун-ту (Пінськ; усі – Білорусь). Досліджував історію та культуру України й Білорусі, білорус.-укр. зв'язки. Автор серії розвідок, присвяч. історії зародження укр. та білорус. нац. ідей (у г. «Берестейський Край»). Один із укладачів та автор передмови до антології укр. літ-ри Берестейщини «До тебе, світе...» (К., 2003), гол. ред. ж. «Гістарычная Брама: гісторыя і культура Палесся» (від 2007).

Пр.: Де шукати витоки білоруської нацioнальної iдеї? // Сіверян. літопис. 1999. № 3; Олександр Безбородько в українській історії та культурі // Сучасність. 1999. № 5; Нацыянальнае адраджэньне пачатку ХХ ст.: беларуска-ўкраінскія пов'язі // Спадчына. 2000. № 2; Раман Скiрмунт у грамадска-палiтычным i культурным жыццi Пiншчыны ў 20–30-я гг. ХХ ст. // Гiстарычны альманах. 2003. Т. 8; Очерки истории культуры Пинска XIV–XVIII веков // Гістарычная Брама: гісторыя і культура Палесся. 2009. № 1 (співавт.).

Літ.: Угрынскі М. Часопіс аднаго аўтара // Культура. 2001. № 22; Грибенчук С. Беларусь в моем сердце (украинцы Берестейщины). Брест, 2005; Мальдзіс А. «Гістарычная Брама» Палескага універсітэта // Голас Радзімы. 2008, 22 мая.

І. М. Дзюба


Покликання на статтю