Ілько Василь Іванович — Енциклопедія Сучасної України

Ілько Василь Іванович

ІЛЬКО́ Василь Іванович (24. 08. 1928, с. Тересва, нині Тячів. р-ну Закарп. обл.) – історик. Д-р істор. н. (1985), проф. (1986). Закін. Ужгород. ун-т (1954), де й працює від 1957: у 1974–80 – декан істор. ф-ту, 1983–92 – зав. каф. історії СРСР, від 1992 – проф. каф. нової і новіт. історії та історіографії. Досліджує проблеми аграр. відносин на Закарпатті у 2-й пол. 19 – 1-й пол. 20 ст.: осн. тенденції капіталіст. еволюції с. госп-ва, екон. і політ. становище закарп. селянства, селян. рухи в регіоні, вплив іноз. капіталу на розвиток аграр. сектору економіки та ін. Брав участь у написанні тому «Закарпатська область» із серії «Історія міст і сіл Української РСР» (К., 1969; 1982).

Пр.: Історія селянства Української РСР: У 2 т. Т. 1. К., 1967 (співавт.); Закарпатське село на початку ХХ ст. (1900–1919). Л., 1973; Шляхом до щастя: Нарис історії Закарпаття. Уж., 1973 (співавт.); Нариси історії Закарпаття. Уж., 1993. Т. 1; 1995. Т. 2 (співавт.); Історія українського селянства: У 2 т. Т. 1. К., 2006 (співавт.).

Літ.: Літописець карпатського села: Про життєвий шлях та науково-педагогічну діяльність професора В. Ілька: Біобібліогр. покажч. Уж., 1999; Олашин М. Літописець карпатського села: Професору Василю Ільку – 75 // Старий Замок. 2003, 18–24 верес.

М. В. Олашин


Покликання на статтю