Ільченко Ольга Михайлівна — Енциклопедія Сучасної України

Ільченко Ольга Михайлівна

І́ЛЬЧЕНКО Ольга Михайлівна (17. 07. 1966, Київ) – мовознавець. Дочка М. Ільченка. Д-р філол. н. (2003), проф. (2003). Закін. Київ. ун-т (1988). Від 1992 працює у Центрі наук. дослідж. та викладання іноз. мов НАНУ (Київ): від 1996 – зав. каф. іноз. мов, від 2003 – проф., водночас від 2010 – заст. дир. з наук. роботи. Наук. дослідження: дискурсивні студії, лінгвокультурологія, риторична герменевтика, лінгвопедагогіка. Авторка підручників «English for Science and Technology: Англ. мова для науковців» (К., 1996), «Англійська мова науки. Семантика, прагматика, переклад. The Language of Science. Semantics. Pragmatics. Translation» (К., 2009).

Пр.: Етикет англомовного наукового дискурсу. К., 2002; Англійська мова для спеціальних цілей в Україні: лексикогр. аспект // Наука і сучасність: Зб. наук. пр. К., 2003. Т. 39; On etiquettization in Anglo-American scientific discourse // The Ukrainian Society for the Study of English Messenger: Вісн. Укр. т-ва дослідж. англ. мови. К.; Х., 2003. № 2; Етноспецифіка текстів наукових анотацій: англо-укр. паралелі // Вісн. Харків. нац. ун-ту. 2007. № 772.

В. Я. Жалай

Статтю оновлено: 2011

Покликання на статтю
В. Я. Жалай . Ільченко Ольга Михайлівна // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2011. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=13219 (дата звернення: 18.06.2021)