Імплантологія. Пародонтологія. Остеологія — Енциклопедія Сучасної України

Імплантологія. Пародонтологія. Остеологія

«ІМПЛАНТОЛОГІЯ. ПАРОДОНТОЛО́ГІЯ. ОСТЕОЛО́ГІЯ» – науково-практичний журнал. Засн. 2005 Львів. мед. ун-том, Асоц. імплантологів України, ТОВ «Фірма “ГалДент”» (видавець). Виходить 4 рази на рік. Наклад 2 тис. прим. Присвяч. проблемам стоматології. Гол. ред. розділу «Імплантологія» – М. Угрин, «Пародонтологія» – А. Політун, «Остеологія» – В. Маланчук (усі – від 2005).

О. І. Яремко


Покликання на статтю