Імшенник Володимир Сергійович — Енциклопедія Сучасної України

Імшенник Володимир Сергійович

ІМШЕ́ННИК Володимир Сергійович (Имшенник Владимир Сергеевич; 27. 09. 1928, с-ще Дебальцеве, нині місто Донец. обл.) – російський фахівець у галузі астрофізики, фізики плазми і термоядерного синтезу. Чл.-кор. РАН . Держ. премія СРСР (1982). Золота медаль ім. А. Сахарова (2001). Після закінчення Моск. ун-ту (1951) залуч. до проектів зі створення термоядер. зброї під кер-вом Д. Блохінцева у м. Обнінськ (Калуз. обл., РФ). Від 1962 – в Ін-ті приклад. математики АН СРСР; від 1979 – у Держ. наук. центрі РФ «Ін-т теор. і експерим. фізики» (обидва – Москва): зав. лаб. фізики плазми та астрофізики, гол. н. с. Водночас від 1997 – зав. каф. теор. астрофізики та проблем термоядер. фізики Моск. фіз.-тех. ін-ту. Розробив теорії вибухів наднових зір і гравітац. колапсу; метод радіац. газодинаміки. Дослідив взаємодію випромінювання з речовиною, фіз. процеси в мішенях важкоіон. термоядер. синтезу, пінч-ефект і плазм. фокус. Заклав основи нового напряму теор. фізики – нейтрин. газодинаміки.

Пр.: МГД-теории пинч-эффекта в высокотемпературной плотной плазме // Вопр. теории плазмы. 1967. Вып. 5; Нейтринный механизм термоядерного горения углерода, образование нейтринных звезд и вспышки сверхновых // Письма в ЖЭТФ. 1977. Т. 26, вып. 3; Радиационная релятивистская газодинамика высокотемпературных явлений. Москва, 1981; Сверхновая 1987А в Большом Магеллановом Облаке: наблюдения и теория // УФН. 1988. Т. 156, № 12; Динамика столкновительной плазмы. Москва, 1997 (усі – співавт.).

Літ.: Владимир Сергеевич Имшенник (к 80-летию со дня рождения) // УФН. 2008. Т. 178, № 9.

В. М. Палій


Покликання на статтю