Інвалідів України Національна асамблея — Енциклопедія Сучасної України

Інвалідів України Національна асамблея

ІНВАЛІ́ДІВ УКРАЇ́НИ Національна асамблея – всеукраїнське громадське соціально-політичне об'єднання. Засн. 2001 у Києві. Станом на 2010 до неї входять 22 всеукр. і 68 регіон. громад. орг-цій інвалідів. Осн. завдання: представництво і захист конституц. прав та закон. інтересів інвалідів і їхніх орг-цій в Адміністрації Президента, ВР і КМ України, ін. органах держ. виконав. влади та місц. самоврядування, громад. орг-ціях; сприяння та орг-ція збору, аналізу й обміну інформацією між громад. орг-ціями інвалідів України; інформування сусп-ва про стан вирішення проблем інвалідів у державі; участь у виробленні держ. політики щодо вирішення соц.-екон., політ. та ін. актуал. проблем інвалідів і забезпечення їхніх прав, зокрема у створенні відповід. законодав. бази; інтеграція інвалідів у сусп-во, попередження проявів всіх форм дискримінації; формування в сусп-ві позитив. ставлення до громадян-інвалідів. Голова – В. Сушкевич (від 2001).

О. М. Журбенко


Покликання на статтю