Інґарден Роман — Енциклопедія Сучасної України

Інґарден Роман

ІНҐА́РДЕН Роман (Ingarden Roman; 05. 02. 1893, Краків – 14. 06. 1970, там само) – польський філософ. Акад. Польс. АН (1957). Навч. у Львів. (1911–12), Ґеттінґен. (1912–15), Фрайбур. (1916–17; обидва – Німеччина) ун-тах. Захистив доктор. дис. під кер-вом Е. Гуссерля (1918; д-р габіліт. 1924). У Польщі працював у школах Любліна (1918–19), г-зіях Варшави (1920–21) і Торуні. (1921–24). Від 1925 – у Львів. ун-ті: 1933–41 – надзвич. проф., під час окупації 1941–44 викладав підпільно; у Яґеллон. ун-ті (Краків): 1945–49 і 1957–63 – проф., зав. каф. філософії, водночас 1946–49 – зав. каф. математики, 1959–61 – декан філос.-істор. відділу; за сумісн. 1959–67 – проф. каф. логіки Варшав. ун-ту. Наук. дослідження: проблеми онтології, теорії пізнання та естетики. Осн. завданням феноменології вважав доведення існування реал., а не ідеал. світу. Розробив концепцію реаліст. феноменології, в рамках якої пропонував вирішити протидію реалізму та ідеалізму. В естет. працях, присвяч. проблемам літ-ри, музики, арх-ри, кіно, наголошував на багатошаровості, багатоаспектності витвору мист-ва, активності сприймаючої сторони в процесі естет. комунікації. Ця ідея вплинула на англо-амер. нову критику, рецепт. естетику і рецепт. критику в Німеччині, аналіт. філософію мист-ва і на художню практику післявоєн. авангарду (концептуалізм).

Пр.: Das literarische Kunstwerk. Halle, 1931; O poznawaniu dzieła literackiego. Lwów, 1937; Szkice z filozofii literatury. Łódz, 1947; Spór o istnienie świata. Kraków, 1947. Vol. 1; 1948. Vol. 2; Studia z estetyki. Warszawa, 1957. Vol. 1; 1958. Vol. 2; O dziele literackim. Warszawa, 1960; U podstaw teorii poznania. Warszawa, 1971; Z teorii języka i filozoficznych podstaw logiki. Warszawa, 1972; Wstęp do fenomenologii Husserla. Warszawa, 1974; Wykłady i dyskusje z estetyki. Warszawa, 1981.

Б. Бакула


Покликання на статтю