Індуїзм — Енциклопедія Сучасної України

Індуїзм

ІНДУЇ́ЗМ – поширена в сучасній Індії релігія. Є результатом заг.-індій. істор. та етніч. синтезу. І. у класич. розумінні сформувався в серед. 1 тис. н. е. внаслідок еволюції та злиття ведич. і брахман. традицій. В основі віровчення – реліг. та філос. ідеї брахманізму (дхарма, карма, сансара, мокша, реінкарнація). Серед розмаїття богів в І. найбільш поширені і шановані Брахма, Вішну та Шива, які складають «тримурті» – тріаду гол. богів, уособлюючи 3 осн. функції: творчу, охоронну і руйнівну. Самостій. культ Брахми, творця світу, в сучас. І. майже відсутній, натомість перевагу віддають Вішну та Шиві, які більш зрозумілі сприйняттю пересічних віруючих. Шанувальники цих богів – вішнуїти (вайшнави) та шиваїти – складають осн. групи індуїстів. Бог Вішну з'являється у різних подобах і має десятки імен, проте загальноприйнятими вважають 10 його втілень (аватар), зокрема 8-м був Крішна, 9-м – Будда, а прихід 10-ї аватари, Калкі, ще очікують. Шива поєднує в собі протилежні риси як носій смерті і її переможець. В І. також популяр. культ богинь, які виступають у ролі дружин богів. Серед 3000 богів кожний індуїст обирає для поклоніння особистого. Культова практика така ж різнорідна, як і саме вчення, але спільним є визнання 3-х шляхів (марги) вшанування бога, наближення до нього і спасіння: кармамарга (праведне життя відповідно до реліг. настанов), джнянамарга (правильне пізнання бога через філософствування й роздуми), бхактімарга (наближення до бога через безмежну любов до нього). Усі об'єкти пошанування в І. – священні камені, рослини, тварини, боги – мають свої храми, каплиці, вівтарі, яких в Індії тисячі, збудов. відповідно до різних культур. традицій та архітектурних форм. Єдина церк. орг-ція в І. відсутня, його функціонування забезпечується ін-том жерців. І. сповідує 85 % насел. Індії, також він поширений у Пакистані, Малайзії, Шрі-Ланці, Непалі, Банґладеші, низці країн Африки. Є прихильники І. у Європі та Америці, які сповідують його найчастіше в реформов. чи модернізов. варіантах. В Україні неоіндуїзм репрезентують громади Т-ва Свідомості Крішни, Ошо Раджніша, Саї-Баби, Шрі-Чінмоя, Т-ва всесвіт. чистої релігії та ін.

Л. О. Филипович


Покликання на статтю