Індустрія — Енциклопедія Сучасної України

Індустрія

ІНДУ́СТРІЯ (лат. industria – діяльність, старання) – галузь діяльності, сектор економіки, що охоплює виробництво, збут товарів, надання послуг споживачам. І. часто ототожнюють із промисловістю, яка у 19 – на поч. 20 ст. становила єдиний зміст поняття «І.», оскільки процес індустріалізації спочатку охопив сектори економіки, де об'єднання робочих сил і централізація упр. були найнеобхіднішими (машиноємні вироб-ва, з-ди, ф-ки). Від поч. 21 ст. термін «І.» застосовують також до металургії, вироб-ва продуктів харчування чи тканин, кінематографії, туризму, розваг тощо. Культурна І. – це сектор економіки, що виник внаслідок поширення масової комунікації та глобалізму.

О. В. Савченко


Покликання на статтю