Івано-Франківська обласна наукова медична бібліотека — Енциклопедія Сучасної України

Івано-Франківська обласна наукова медична бібліотека

ІВА́НО-ФРАНКІ́ВСЬКА ОБЛАСНА́ НАУКО́ВА МЕДИ́ЧНА БІБЛІОТЕ́КА Засн. 1945. Основу книгозбірні склав фонд літ-ри Станіслав. обл. лікарні (нині Івано-Франківськ), наприкінці року становив 1637 прим. Від поч. 1960-х рр. – наукова, 1986–87 здійснено добудову пл. 542 м2. Підпорядк. Гол. упр. охорони здоров'я облдержадміністрації. Бібліотеч. фонд 226 тис. прим. (книги, періодика, автореф. дис., електронні видання, аудіовізуал. документи), іноз. мовами – 17 тис. джерел. Комплектується літ-рою з усіх галузей медицини, біології та суміж. наук; передплачує 100 назв період. видань. У структурі б-ки 5 відділів: наук. обробки літ-ри та комплектування; обслуговування користувачів (абонемент, чит. зал); наук.-мед. інформації та бібліографії; наук.-метод. роботи; книгозберігання. Довідк.-бібліогр. апарат: каталоги (абетк., системат., предметний – карткові, від 1995 – електронно-предметний) і картотеки – «Персоналії» (видатні діячі охорони здоров'я), від 1946 – краєзнавчі картотеки «Охорона здоров'я Івано-Франківської області» й «Наукові праці співробітників Івано-Франківського національного медичного університету та практичних лікарів», системат. картотека – з бібліографії та бібліотекознавства; «Закони України та нормативно-директивні документи з охорони здоров'я»; «Рецензії». Серед цінних видань – «Kleinen Chirurgie für praktische Ärzte» (1883) за Ґ. Вольцендорфом, «Handbuch der speciellen Pathologie ung Therapie für praktishe Ärzte ung Studirende» (1890, t. 1; 1891, t. 3; 1892, t. 4; усі – Відень; Ляйпциґ) за Г. Айхорстом, «Psychiatrie: Ein Lehrbuch für Studirende und Äerzte» (Leipzig, 1896) за Е. Крепеліном, «Lehrbuch der speciellen Pathologie und Therapie der inneren-Krankheiten; Für Studirende und Äerzte» (1897, Bd. 1) за ред. А. Штрюмпелем, «Гігієна жінки» (Л., 1938) С. Парфанович. Видає бібліогр. покажчики «Охорона здоров'я Івано-Франківської області» (1986–2005), «Медицина Івано-Франківщини в іменах» (від 2007). Організовує книжк. виставки, чит. конф., дні інформації та фахівця; співпрацює з Нац. наук. мед. б-кою України (Київ), Івано-Фр. універсал. наук. б-кою, фондом «Сейбр-світло», Асоц. психіатрів України. Дир. – Г. Сідлярчук (від 1996).

Г. Я. Чевалюк, Г. С. Шерстій


Покликання на статтю