Івано-Франківський інститут агропромислового виробництва НААНУ — Енциклопедія Сучасної України

Івано-Франківський інститут агропромислового виробництва НААНУ

ІВА́НО-ФРАНКІ́ВСЬКИЙ ІНСТИТУ́Т АГРОПРОМИСЛО́ВОГО ВИРОБНИ́ЦТВА НААНУ – наукова установа, що займається науковим забезпеченням агропромислового виробництва області. Засн. 1983 як Івано-Фр. н.-д. станція хрестоцвітих культур на базі відділу селекції, насінництва і технології вирощування ріпаку НДІ нечорнозем. зони УРСР (створ. 1981); від 1992 – Ін-т хрестоцвітих культур УААН; від 1999 – сучасна назва. В Ін-ті функціонують 4 відділи (наук.-технол. відділ випробування, маркетингу, трансферу та наук. супроводження інновац. проектів; селекції хрестоцвітих культур; біохім. дослідж. хрестоцвітих культур; наук.-консультатив. роботи с.-г. дорадництва, економіки і маркетингу), 7 лаб., 10 секторів, а також Коломий. дослідна станція (с. П’ядики), дослідні госп-ва «П’ядицьке» та «Перемога» (с. Підпечери Тисмениц. р-ну). Основні напрями наук. досліджень: селекція хрестоцвітих культур, низькоморфій. маку, корм. бобів і сої; розроблення ресурсоощад. екологічно безпеч. технологій вирощування с.-г. культур; удосконалення племін. і продуктив. властивостей великої рогатої худоби, овець, свиней, коней, кролів; розроблення технологій ефектив. використання високопротеїн. кормів у тваринництві й птахівництві, науково обґрунтованих систем землекористування в умовах Карпат. регіону. Вчені Ін-ту вивели низку сортів озимого (Тисменицький, Галицький, Дангал, Демерка, Черемош) та ярого (Аріон, Микитинецький, Лужок) ріпаку з покращеними біохім. властивостями насіння, гірчиці сарептської (Роксолана), білої (Підпечерецька), редьки олійної (Журавка), суріпиці ярої (Горянка), маку олійного (Беркут, Ямгорів); створили генет. банк ріпаку та ін. хрестоцвітих культур (520 зразків); запропонували нову методику відтворення насіння еліти безерукових і низькоглюкозинолатних сортів ріпаку, систему комплекс. біохім. оцінки ріпаку на придатність до перероблення на харч. олію та білк. корми, технології поліпшення корм. властивостей ріпак. шроту (макухи). В Ін-ті працює 71 н. с., з них – 2 д-ри та 13 канд. н. Серед відомих вчених – Г. Гуцуляк, М. Волощук. Перший дир. – В. Гайдаш (1983–98), нині – М. Абрамик (від 1999).

М. С. Микитин

Статтю оновлено: 2011

Покликання на статтю
М. С. Микитин . Івано-Франківський інститут агропромислового виробництва НААНУ // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2011. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=13428 (дата звернення: 06.05.2021)