Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу — Енциклопедія Сучасної України

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

ІВА́НО-ФРАНКІ́ВСЬКИЙ НАЦІОНА́ЛЬНИЙ ТЕХНІ́ЧНИЙ УНІВЕРСИТЕ́Т НА́ФТИ І ГА́ЗУ – єдиний в Україні вищий навчальний заклад, що здійснює підготовку фахівців нафтогазового профілю. Засн. 1960 як філія (газонафтопром., мех., заг.-тех. ф-ти) Львів. політех. ін-ту. Від 1967 – Івано-Фр. ін-т нафти і газу. В цьому ж році додатково створ. геол.-розв. та автоматизації і економіки ф-ти, професор.-викладац. склад налічував 259 осіб, зокрема 3 д-ри і 60 канд. наук. 1976 відкрито ф-т нафтогазопроводів, 1992 – економіки та менеджменту, 1995 – інж.-екол. Від 1994 – держ. тех. ун-т нафти і газу, від 2001 – національний. Нині в Ун-ті працює 679 осіб професор.-викладац. складу, з них 55 – проф., 49 – д-рів наук, 292 – доц., 224 – канд. наук. Тут функціонують 12 ф-тів стаціонар. форми навч., ф-ти навч. іноз. студентів, заоч. і дистанц. навч. та довузів. підготовки (28 спеціальностей); б-ка, фіз.-мат. ліцей, ін-ти фундам., гуманітар. підготовки та післядиплом. освіти, НДІ нафтогаз. енергетики та екології, тех. ком-т зі стандартизації матеріалів, устаткування, технологій і споруд для нафтогаз. пром-сті, органи сертифікації продукції нафтогаз. машинобудування та персоналу нафтогаз. галузі, нафтогаз. наук.-технол. парк, наук.-навч. центр енергоефект. технологій у системах транспорту та зберігання нафти і газу, н.-д. центри технол. безпеки устаткування, споруд і трубопроводів у нафтогаз. комплексі та теор. і приклад. проблем геології. 2007 введено в експлуатацію сучас. інновац.-виставк. комплекс (понад 1 тис. м2 виставк. площ), який демонструє наук. досягнення Ун-ту, підпр-в і орг-цій нафтогаз. пром-сті. Навч. процес в Ун-ті забезпечують 57 каф., з них 33 – випускних. Кількість студентів – 10 459 осіб, зокрема стаціонар. форми навч. – 6997, заоч. – 3462 осіб. Від 1992 у ВНЗ навч. студенти з Алжиру, Білорусі, В'єтнаму, Грузії, Екваторіал. Ґвінеї, Еквадору, Ізраїлю, Індії, Ірану, Йорданії, Казахстану, Камеруну, Конґо, Молдови, Польщі, РФ, Сирії, Судану, Туркменістану. Серед пріоритет. напрямів дослідж. – енергозбереження та енергоефективність; новітні технології та ресурсозберігаючі технології в енергетиці, пром-сті та АПК; збереження довкілля та сталий розвиток; держ. наук.-тех. і цільові програми. Наук. школи: вплив геодинаміч. процесів на формування і нафтогазоносність осадових басейнів (наук. кер. – Б. Маєвський), геодинамічна концепція природи аномально високих пласт. тисків і методи їх прогнозування в осадовій оболонці земної кори (О. Орлов), кріплення нафт. і газових свердловин (Я. Коцкулич), теор. основи прийняття технол. рішень під час буріння свердловин в ускладнених умовах (М. Мислюк), фіз.-технол. основи інтенсифікації процесів буріння свердловин та їх освоєння (Р. Яремійчук), фіз.-технол. основи підвищення газоконденсатовилучення і збільшення продуктивності свердловин (Р. Кондрат), інтенсифікація нафтогазовидобування впливом на міжсвердловинні та привибійні зони пласта (В. Бойко), рац. використання і захист природи (О. Адаменко), оптимізація обслуговування об'єктів газотранспорт. системи (В. Грудз), підвищення ефективності видобування та транспортування енергоносіїв нафти і газу (Є. Крижанівський), науково-прикладні основи розроблення технол. методів підвищення довговічності нафтогаз. устаткування (Ю. Петрина), дослідж. поверхневих властивостей на границі розділу двох фаз (І. Кісіль), автоматиз. упр. технол. процесами на основі методів нечіткої логіки та штуч. нейромереж (Г. Семенцов), діагностика та сучасні інформ. технології в техніці, екології та освіті (Л. Заміховський), неруйнів. контроль та тех. діагностика бурового, нафтогазопром. устаткування та інструменту (О. Карпаш), підвищення надійності трубопровід. систем і розроблення методів їх капітал. ремонту (Л. Шлапак). Дванадцять науковців Ун-ту (5 робіт) 2006–08 відзначено Держ. премією України у галузі н. і т. 2007 мінералог. колекцію геол. музею віднесено до наук. об'єктів, що становлять нац. надбання. Тут виходять 4 фахових період. вид.: «Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ», «Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу», «Методи та прилади контролю якості», «Нафтогазова енергетика». У соц. сфері – 6 гуртожитків, спорткомплекс. Перший ректор – Є. Шелепін, від 1993 – Є. Крижанівський.

О. М. Карпаш


Покликання на статтю