Іванченко Прокіп Леонтійович — Енциклопедія Сучасної України

Іванченко Прокіп Леонтійович

ІВА́НЧЕНКО Прокіп Леонтійович (14. 07. 1907, м-ко Добровеличківка, нині смт Кіровогр. обл. – 25. 01. 1975, Одеса) – біолог. Д-р біол. н. (1952), проф. (1953). Учасник 2-ї світ. війни. Держ. та бойові нагороди. Закін. Одес. ін-т профес. освіти (1933). Відтоді працював в Одес. ун-ті (з перервою): 1946–54 – зав. каф. дарвінізму, заст. декана, декан біол. ф-ту, 1949–53 – ректор; 1939–41 – зав. каф. дарвінізму, генетики та селекції, декан плодоовочевого ф-ту Уман. с.-г. ін-ту; 1954–75 – зав. каф. біології Одес. мед. ін-ту. Наук. дослідж. присвяч. вегетатив. гібридизації рослин і мед. паразитології.

Пр.: Гідротропізм у рослин у світлі філогенезу // Тр. Одес. ун-ту. Сер. Біологія. 1937. Т. 2; Процес регенерації у Paramecium caudatum // Там само; Гідротропізм та екологія // Зб. наук. робіт Одес. ун-ту. 1938. № 3; Введение в биологию. Москва, 1951; 1954; Происхождение и развитие жизни на Земле. О., 1955; Курс дарвінізму. К., 1963; Учебник практических занятий по биологии для студентов медвузов. К., 1972.

Літ.: Прокопий Леонтиевич Иванченко: Некролог // Знамя коммунизма. 1975, 28 янв.; Золотарев А. Е., Ильин И. И., Луки Л. Г. Биографический словарь профессоров Одесского медицинского института им. Н. И. Пирогова (1900–1990 гг.). О., 1992; Професори Одеського (Новоросійського) університету: Біографічний словник: У 4 т. 2-е вид., О., 2005.

В. О. Кузнецов


Покликання на статтю