Івасюта Михайло Кирилович — Енциклопедія Сучасної України

Івасюта Михайло Кирилович

ІВАСЮ́ТА Михайло Кирилович (01. 06. 1923, с. Загір'я, нині Зборів. р-ну Терноп. обл. – 28. 08. 1992, Львів) – історик. Д-р істор. н. (1963), проф. (1963). Учасник 2-ї світ. війни. Бойові нагороди. Закін. Львів. пед. ін-т (1947), де й працював 1949–51; від 1953 (з перервою) – у Ін-ті сусп. наук АН УРСР (Львів): 1958–73 – зав. відділу історії України, водночас 1969–73 – заст. дир. з наук. роботи; від 1974 – у Львів. ун-ті: 1977–86 – зав. каф. історії УРСР. У 1954–58 – дир. Укр. музею етнографії та худож. промислу АН УРСР (Львів). Досліджував історію аграр. відносин у Зх. Україні.

Пр.: Нарис історії колективізації на Тернопільщині. 1958; Розвиток колгоспного ладу в західних областях УРСР. 1960; Нариси колгоспного будівництва в західних областях Української РСР. 1962; Історія селянства Української РСР. Т. 2. 1967 (співавт.); усі – Київ.

Ф. І. Стеблій


Покликання на статтю