Івахненко Олександр Микитович — Енциклопедія Сучасної України

Івахненко Олександр Микитович

ІВА́ХНЕНКО Олександр Микитович (12. 06. 1925, с. Хорошеве Синельників. р-ну, нині Дніпроп. обл. – 25. 06. 1996, м. Синельникове) – вчений-селекціонер. Д-р с.-г. н. (1981), проф. (1989). Закін. Дніпроп. с.-г. ін-т (1958). Відтоді працював в Ін-ті зерн. госп-ва УААН (Дніпропетровськ): 1971–90 – зав. лаб. кукурудзи, 1991–96 – пров. н. с. Синельників. селекц.-дослід. станції. Працював над створенням для пн. р-нів гібридів кукурудзи, здатних забезпечувати за короткий період вегетації високу врожайність зерна та її щорічну стабільність. Автор гібридів Дніпровський 141 ТВ, 169 ТВ, 247 ТВ, Славутич 161 ТВ та ін.

Пр.: Биологические основы селекции скороспелых гибридов кукурузы // Междунар. с.-х. журн. 1971. № 4 (співавт.); Методы и основные направления работ по селекции раннеспелых гибридов кукурузы // Бюл. ВНИИ кукурузы. 1973. № 33; Использование интродукционного материала для создания новых гибридных линий кукурузы // Там само. 1977. № 47; Создание новых инбредных линий и их использование в селекции скороспелых гибридов кукурузы // Селекция и семеноводство кукурузы: Сб. науч. тр. ВНИИ кукурузы. Дн., 1986; Нові оригінальні лінії кукурудзи та шляхи їх використання в селекції на скоростиглість // Енергозберігаючі технології вирощування зерн. культур у Степу України: Зб. наук. ст. Дн., 1995.

Є. М. Лебідь

Статтю оновлено: 2011

Покликання на статтю
Є. М. Лебідь . Івахненко Олександр Микитович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2011. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=13565 (дата звернення: 21.06.2021)