Зритель. Литература, театр, искусство, сатира — Енциклопедія Сучасної України

Зритель. Литература, театр, искусство, сатира

«ЗРИ́ТЕЛЬ. ЛИТЕРАТУ́РА, ТЕА́ТР, ИСКУ́ССТВО, САТИ́РА». Видавали щотижня рос. мовою від грудня 1913 до січня 1914 (усього 3 номери) у Києві як літ.-худож. журнал. Ред.-вид. – Г. Карант. № 1 містить портрет В. Короленка на обкладинці. Наприкінці грудня надруковано № 2 (різдвяний), де, крім святкових малюнків, шаржів і привітань, подано рец. на 6-у виставку картин київ. художників у приміщенні Пед. музею. У січні 1914 випущено № 3, більшість матеріалів якого присвяч. укр. артистам, зокрема 40-річчю сценіч. діяльності М. Синельникова. Майже усі тексти підписано псевд. Г. Каранта (К. Л. Оленін, Старый журналист, Григорий К., Г. Киевский).

Є. П. Демченко


Покликання на статтю