Зубець Михайло — Енциклопедія Сучасної України

Зубець Михайло

ЗУБЕ́ЦЬ Михайло Васильович (07. 04. 1938, с. Нова Басань Бобровиц. р-ну Чернiг. обл. – 07. 01. 2014, Київ, похов. у смт Чабани Києво-Святошин. р-ну Київ. обл.) – вчений-селекціонер у галузі тваринництва, політичний дiяч. Д-р с.-г. н. (1990), проф. (1995), акад. НААНУ (1990), Академії аграр. наук Білорусі (1993), Рос. академії с.-г. наук (1997). Засл. діяч н. і т. України (1996). Держ. премiя України в галузi н. i т. (1993, 1999). Премії ім. В. Юр'єва НАНУ (1997), УААН «За видатні досягнення в аграр. науці» (1995, 2001). Герой України (2009). Орден князя Ярослава Мудрого 5-го (1998) та 4-го (2004) ступ. Нар. депутат України (2002–06, 2006–07, від 2007). Закiн. Укр. с.-г. академiю (Київ, 1962). Працював зоотехнiком у Черніг. обл.; від 1972 – у Мін-ві с. госп-ва УРСР: нач. вiддiлу з племін. справи гол. упр. тваринництва (1973–78), упр. м'ясного скотарства (1978–80), гол. упр. с.-г. науки (1980–83), заст. Міністра (1983–84), нач. гол. упр. с.-г. науки, пропаганди, впровадження наук.-тех. досягнень і передового досвіду (1984–86); нач. гол. упр. НТП у галузях АПК Держагропрому УРСР (1987–90). Заст. голови Президiї Пд. вiддiл. ВАСГНIЛ (1990–91), вiце-президент (1991–96), президент (1996–2011), почес. президент (від 2011) НААНУ. Дир. Iн-ту розведення i генетики тварин УААН (с. Чубинське Бориспіл. р-ну Київ. обл., 1992–96). Вiце-прем'єр-мiнiстр КМ України з питань АПК, Міністр с. госп-ва та продовольства України (1996–97). У ВР України 4-го скликання – чл. Ком-ту в закордон. справах, груп «Демократичні ініціативи» (2002–03), «Народовладдя» (2003–04), «Союз» (2004–05); 5-го – голова підкомітету з питань науки Ком-ту з питань науки і освіти, чл. фракції «Блоку Юлії Тимошенко» (2006–07); 6-го – голова підкомітету з питань науки Ком-ту з питань науки і освіти, чл. фракції «Партії регіонів» (від 2007). Гол. ред. ж. «Вісник аграрної науки» (від 1997). Разом з В. Буркатом започаткував вид. серії «Українські вчені-аграрії 20 століття». Вивчав теор. і практ. аспекти породоутворювал. процесу в молоч. та м'ясному скотарстві. Обґрунтував гіпотезу генезису порід, ген. схему розташування племін. ресурсів України, програми прискореного створення нових порід молоч. і м'ясного напрямів продуктивності. Співавтор укр. червоно-рябої та чорно-рябої молоч., укр. і волин. м'ясних порід, поліс. м'ясного типу великої рогатої худоби.

Пр.: Підвищення м'ясної продуктивності великої рогатої худоби. 1988; Преобразование генофонда пород. 1990; М'ясне скотарство. 1991; Науково-технічний прогрес у молочному скотарстві. 1992; Генофонд голштинского скота в Украине (генеалогические схемы). 1994; Формування молочного стада з програмованою продуктивністю. 1994; Этология крупного рогатого скота. 1996; Академік М. І. Вавилов і розвиток аграрної науки в Україні. 2005 (усі – Київ, співавт.).

Літ.: Єфименко М. Я. Зубець Михайло Васильович // Вчені-селекціонери у тваринництві. Кн. 1. 1997; Зубець Михайло Васильович: Біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1966–2008 рр. 2008 (обидві – Київ).

М. І. Свояченко


Покликання на статтю