Зубик Роман-Степан — Енциклопедія Сучасної України

Зубик Роман-Степан

ЗУ́БИК Роман-Степан (14. 01. 1902, Львів – 26. 06. 1941, там само) – історик, громадський діяч. Дійс. чл. НТШ (1932). Учасник боїв за Львів у листопаді 1918, у червні–жовтні 1919 воював в УГА (1928 відзначений Хрестом УГА). 1920 закін. Академ. г-зію у Львові, 1921–25 вивчав право в Укр. (таєм.) ун-ті (Львів), 1925–30 – історію у Львів. ун-ті. 1930 захистив дис. «Gospodarka finansowa miasta Lwówa w latach 1624–1635», 1932 склав додатк. іспит на здобуття ступ. магістра філософії. 1930–39 вчителював у Малій семінарії (Львів); від 1939 викладав історію у Львів. ун-ті; водночас 1940 – н. с., заст. дир. з наук. роботи Істор. архіву Львова. Брав участь у діяльності Богослов. наук. т-ва, активно співпрацював у Істор.-філос. секції НТШ, зокрема Комісії нової історії України, був секр. Статист. комісії НТШ. Досліджував проблеми госп. історії Галичини, торгівлі Київ. Русі, історії львів. пошти. Вміщував публікації у львів. період. вид., зокрема «Зап. НТШ», «Календарі “Червоної калини”». Зі встановленням на тер. Зх. України рад. влади восени 1939 висловлював незадоволення політикою русифікації, на заг. зборах НТШ 14 січня 1940 єдиний голосував проти ліквідації т-ва. 29 березня 1940 заарешт., після нападу Німеччини на СРСР розстріляний у львів. тюрмі.

Літ.: Мороз М. Роман Зубик – сторінки життя і творчості // Питання історії, укр. і слов'ян. мов та культур: Зб. доп. і повідомлень. Л., 1997. Т. 5; Роман Зубик – трагічний символ шляхетності вченого та відданості ідеям НТШ // Вісн. НТШ. 2002. Ч. 28.

М. О. Мороз


Покликання на статтю