Зубоврачебный ежемѢсячникъ — Енциклопедія Сучасної України

Зубоврачебный ежемѢсячникъ

«ЗУБОВРАЧЕ́БНЫЙ ЕЖЕМѢ́СЯЧНИКЪ» – журнал. Виходив 1913–16 в Одесі. Ред.-видавець – Д. Файнбраун. Публікував статті зі стоматології і пов'яз. з нею галузей медицини, реферати вітчизн. та іноз. праць, огляди літ-ри, бібліографію, протоколи засідань т-в (зокрема Одес., Київ., Саратов. одонтол. т-в, Рос. зуболікар. спілки), звіти зуболікар. шкіл (І. Марголіна в Одесі; «Доктора Л. Н. Шапиро и А. Л. Демиховского», Мінськ; «1-ой Харбинской зубоврачебной школы зубного врача Е. Х. фон-Арнольд»). Серед рубрик – «Бытовые вопросы», «Хроника», «Почтовый ящик».

Літ.: Васильев К. К. К истории медицинских периодических изданий в досоветской Одессе: «Зубоврачебный ежемесячник» // Зубоврачевание в России: история и современность. Чтения, посвящ. памяти проф. Г. Троянского: Мат. конф. Москва, 2011.

К. К. Васильєв


Покликання на статтю